Generelle vilkår og betingelser

PRAGHA AIRPORT TRANSFERS, sro

Dette er vilkårene og betingelsene for PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro,
med registrert kontor i Velvarská 1701/25, Praha 6, postnummer: 160 00, firmaregistreringsnummer 27593622 .

En kunde som bruker tjenestene til PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, med sitt registrerte kontor i Velvarská 1701/25, Praha 6, postnummer: 160 00, ID: 27593622, aksepterer fullt ut disse vilkårene og betingelsene ved å signere bestillingen eller kontrakten eller plassere en bestilling online via nettsiden. Bekreftelse av en bestilling erklærer uttrykkelig samtykke til disse vilkårene og betingelsene som bestillingen eller fraktkontrakten refererer til. En kunde som er uenig i disse vilkårene og betingelsene har ikke rett til å inngå noen kontrakt med selskapet eller legge inn en bestilling via selskapets nettside.

Med mindre annet er avtalt, utføres alle transporttjenester og formidling av disse tjenestene utelukkende av registrerte taxibiler uten taksameter etter lov nr. 111/1994 Saml., Veitransport, etter § 21 (4) på grunnlag av en forutgående skriftlig kontrakt, og for flersetevogner med en kapasitet på over ni personer, inkludert sjåføren, som sporadisk persontransport.

Disse vilkårene og betingelsene behandles i samsvar med de relevante bestemmelsene i lov nr. 89/2012 Coll. av sivilloven.

Beskyttelsen av personopplysningene til selskapets kunder er implementert etter endring av lov nr. 101/2000 Coll. om beskyttelse av personopplysninger og den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 1. Grunnleggende vilkår

1.1 Firmaet – Selskapet er transportør eller mellommann for transport av PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, med hovedkontor i Velvarská 25, Praha 6, postnummer: 160 00, ID: 27593622, som tilbyr eller arrangerer transport og andre tjenester basert på disse forretningsbetingelser for kunden.

1.2 Kunden – en person eller et selskap som bruker Selskapets tjenester på grunnlag av en ordre eller kontrakt, underlagt disse forretningsvilkårene.

1.3 Vilkår og betingelser – betingelsene som selskapet tilbyr sine transport- eller meglertjenester til kunden; den uunnværlige betingelsen for å bruke tjenestene til selskapet er kundens uttrykkelige samtykke i forhold til disse vilkårene.

1.4 Tjenesten/Transporten – den faktiske transporten eller meglingen av Transport, reisetjenester eller andre kundetjenester, utført eller formidlet av Selskapet.

1.5 Sjåføren – Sjåføren er ansatt i PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, eller en kontraktsfestet sjåfør som PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, arrangerer en transporttjeneste med

1.6 Personopplysninger om kunder - personopplysninger som i forbindelse med bestilling eller gjennomføring av Selskapets aktiviteter for Kunden, kommuniseres av Kunden til Selskapet.

 1. Private data om kunder og håndtering av disse dataene

2.1 Selskapet arbeider med å levere sine tjenester til kunder med personopplysninger om kunder som kundene kommuniserer til selskapet med det formål å sikre og implementere tjenesten på riktig måte.

2.2. Ved å godta disse vilkårene og betingelsene, gir kunden selskapet uttrykkelig samtykke til behandling, håndtering og lagring av personopplysninger og andre opplysninger gitt av kunden eller den som er autorisert av kunden.

2.3 Selskapet godtar behandlingen av sine Personlige og andre Data på ubestemt tid, men kun med det formål å implementere Selskapets tjenester bestilt av Kunden (passasjer- og bagasjetjeneste).

2.4 Selskapet er ikke autorisert til å gi noen personlig eller annen informasjon kommunisert av Kunden til tredjeparter og skal være underlagt taushetsplikt.

2.5 Kunden godtar å bruke hans/hennes personlige og andre data kun under streng overholdelse av vilkårene fastsatt av loven for håndtering av slike personlige og andre data.

2.6 Selskapet er forpliktet til å behandle personopplysninger og andre kundedata kun i den grad det er strengt nødvendig og kun i den grad selskapet trenger slike data for å kunne utføre sine aktiviteter og yte sine tjenester til kunden.

2.7 Kunden godtar at hvis han er uenig i selskapets vilkår for bruk av hans eller hennes personlige og andre data, har han ikke rett til å bruke selskapets tjenester til å avvise eller ikke bruke dem.

2.8 Selskapet forplikter seg til å gi Personlige og andre Kundes Data, både i elektronisk form og på papir. For dette formålet har Selskapet oppnevnt en ansvarlig person for å sikre forsvarlig håndtering av Kunders personopplysninger.

2.9 Beskyttelse av personlige og andre kundeopplysninger skal utføres av selskapet innenfor rammen av dets interne, juridiske og administrative tiltak, spesielt i henhold til dets egne interne direktiv om beskyttelse og håndtering av personlige opplysninger til kunder, og skal ikke bruke tjenestene til tredjeparter og selskaper for å sikre håndtering av personlige og andre kundedata.

2.10 Bestemmelser for beskyttelse av personlige og andre data om kunder skal gjelde både for kunden som en fysisk person så vel som for mellommenn, juridiske personer og gründere som utfører ordre og overføring av personopplysninger til selskapets kunder med det formål å bestille sine tjenester.

2.11 Selskapet er ansvarlig for skader påført kunder for brudd på deres plikter i håndteringen av deres personopplysninger. Betingelsen for å kreve erstatning fra Kunden er imidlertid å fremsette en rettidig klage og en klage på pliktbrudd fra Selskapets side. Klager skal være begrunnet, med mislighold av Selskapets forpliktelser fullt og ubetinget bevist, og kravet skal anerkjennes av Selskapet.

 1. garanti for kompensasjon; Ansvar for skade

3.1 Selskapet er ansvarlig overfor Kunden for enhver skade eller ulempe i tilfelle Selskapet eller dets ansatte direkte eller indirekte forårsaker skaden. I tilfelle formidling av transport av kunden av en annen transportør, er transportøren ansvarlig for skaden forårsaket av at de utfører transporten, og kunden aksepterer deres transporttjeneste ved å gå ombord på kjøretøyet.

3.2. Kunden tar i betraktning at han ikke har noen ansvarskrav i disse hendelsene:

 • Det var en forsinkelse under transporten, enten det var først under kundens ankomst, eller under selve transporten, på grunn av force majeure. Force majeure er definert som en inngripen av en naturkatastrofe, vær, værforhold, en bilulykke som ikke er forårsaket av selskapets sjåfør eller en sjåfør av en mellomliggende transportør, veioverbelastning forårsaket av veireparasjoner eller annen kommunikasjon, eller forsinkelse forårsaket av myndigheter eller administrativ inngripen – politifolk mv.
 • Det har oppstått forsinkelser i Transporten på grunn av Kunden eller annen bestiller (reisebyrå, hotell, turoperatør, etc.), for eksempel ved ikke å komme til avtalt tid til avtalt sted.
 • Det har skjedd skade på Kundens eiendom eller på hans helse som følge av en trafikkulykke som ikke er forårsaket av Selskapets sjåfør eller en mellomtransportørs sjåfør, men av en annen sjåfør, dyr eller person.
 • Det har skjedd skade på kundens eiendom eller på hans helse eller liv på grunn av enhver manøver som sjåføren ble tvunget til under transport for å forhindre større skader eller konsekvenser, som for eksempel behov for brå bremsing på grunn av situasjonen på veien, skarpe omveier og skrens, hvor en slik manøver, med mindre annet er bevist, anses som nødvendig, for eksempel for å unngå sammenstøt med dyr, mann eller annet kjøretøy på veien mv.
 • Det har oppstått skade på grunn av at kunden eller en annen bestiller ikke har glemt å ta vare på den (for eksempel glemme å legge bagasjen i bagasjerommet eller glemme å losse den, tap av små gjenstander eller kontanter under transport, etc.).

3.3 I tilfelle det var skade påført Kunden takket være henting på et annet tidspunkt enn det tidspunktet som er angitt på bestillingen, har Kunden rett til en kontraktsmessig bot som representerer en fast kompensasjon på maksimalt 2000 CZK . Skaden må imidlertid kunne påvises og dokumenteres av Kunden, som må reklamere i henhold til disse vilkårene.

3.4 Ved å bruke selskapets transport eller ved å bruke transportformidlingstjenester, erklærer kunden uttrykkelig at han finner beløpet på en kontraktsfestet bot på inntil CZK 2 000 som en fast kompensasjon for skade forårsaket av eller i forbindelse med transporten. helt tilstrekkelig, og er enig i dette beløpet. Ved uenighet har ikke Kunden rett til å bruke Selskapets tjenester og Selskapet plikter å nekte å yte slike tjenester.

3.5 Hvis kunden har til hensikt å kreve erstatning som overstiger den kontraktsmessige boten på CZK 2 000, er han/hun forpliktet til å forsikre seg i tilfelle skade. Denne plikten til å tegne forsikring mot skade ved skade, er oppfylt av Kunden på grunnlag av ombordstigning, og Kunden tar det fulle ansvar for oppfyllelsen av denne forpliktelsen.

 1. Fastsettelse av tidspunkt for påbegynnelse av transport

4.1 Kunden eller en annen bestiller erkjenner imidlertid uttrykkelig at de er forpliktet til å forhandle om tidspunktet for kundens avgang, dvs. tidspunktet for transportens ankomst i god tid (for eksempel før avgang, begynnelsen av en annen flyvning, etc.), inkludert forskyvning på minst 30 minutter, for å forhindre forsinkelser for transportøren på grunn av force majeure, dårlig trafikk eller veikomplikasjoner (ulykker, trafikkork og andre trafikkrestriksjoner).

4.2 Dersom Kunden eller en annen bestiller ikke respekterer de ovenfor angitte grensene og tidsreservene som er angitt i bestillingen ved fastsettelse av tidspunktet for ombordstigning, og følgelig får skader påført seg på grunn av dette, har de ikke krav på erstatning for slik skade. av selskapet.

 1. Bestillingsmetoder

5.1 Vi tilbyr alle tjenester basert på bestillinger fra Kunden eller annen bestiller (hotell, reisebyrå, ekskursjonist, etc.). Bestillinger kan gjøres online via vår nettside, via e-post, telefon eller SMS. Avtalen som ligger til grunn for levering av tjenester til Kunden, oppstår på grunnlag av bindende ordrebekreftelse. Den bindende bekreftelsen er en bekreftelse på SMS for telefon- og SMS-bestilling, og e-postbekreftelse for bestillinger opprettet via nettsiden og via e-post. En bekreftelse på mottak av en ordre i systemet anses ikke som bindende med mindre den er bekreftet av Selskapet, hvor Kunden samtidig er gjort oppmerksom på at Selskapets tjenester kun kan benyttes under disse Forretningsvilkårene.

5.2 En bestilling bekreftet av selskapet (eller deler av det) anses som bindende for begge parter med mindre vilkårene i kontrakten som er avtalt på tidspunktet for bekreftelsen, brytes. Spesielt innholdet i bestillingen (nøyaktige spesifikasjoner for transporten og antall personer som transporteres), prisen på transporten, betalingsmåten, samtykke til forretningsbetingelsene - spesielt med det maksimale beløpet for den kontraktsmessige straffen og begrensning av selskapets ansvar for skader forårsaket, og realisasjonstiden.

 1. Betalingsalternativer

6.1 I kontanter Ved betaling av en overføring eller annen tjeneste i kontanter, aksepterer sjåføren eller representanten for selskapet kun tsjekkiske kroner (CZK) og valutaer som er valgfrie under bestillingsprosessen, dvs. britiske pund (GBP), euro (EUR), amerikanske dollar (USD) og andre. Betalinger i kontanter i utenlandsk valuta er basert på gjeldende valutakurs for den tsjekkiske kronen på dagen for henting, bestemt av selskapet, ikke på kursen som var gjeldende på bestillingsdagen.

6.2 Med kredittkort Hvis Kunden betaler med debet- eller kredittkort online, er det mulig å foreta betalinger i følgende valutaer – CZK, EUR, GBP og USD. Hvis kunden betaler direkte til sjåføren eller en representant fra selskapet, er det kun mulig å betale i CZK og kun med kort hvis logoer vises på selskapets nettsider. Hvis Kunden betaler online på forhånd, informeres sjåføren eller en representant for Selskapet om betalingen; det er ikke nødvendig å skrive ut en betalingskvittering.

6.3 Bankoverføring Betaling med bankoverføring (ved faktura) er kun mulig på forespørsel eller når selskapet har tillatt denne betalingsmåten utelukkende for den aktuelle kunden. Selskapet kan kreve betaling av forskudd før bestillingen utføres, ellers har selskapet rett til å kansellere bestillingen. Fakturaer kan kun utstedes i følgende valutaer – CZK, EUR, USD eller GBP. For fakturaer utstedt til utenlandske kunder hvor transportprisen er mindre enn CZK 5 000, har selskapet rett til å kreve et ekspedisjonsgebyr på CZK 200 for å motta en utenlandsk betaling.

6.4 PayPal Betaling via bankoverføring (via faktura) er kun mulig på forespørsel eller når selskapet har tillatt denne betalingsmåten utelukkende for den aktuelle kunden. Selskapet kan kreve betaling av forskudd før bestillingen utføres, ellers har selskapet rett til å kansellere bestillingen. Fakturaer kan kun utstedes i følgende valutaer – CZK, EUR, USD eller GBP. For fakturaer utstedt til utenlandske kunder hvor transportprisen er mindre enn CZK 5 000, har selskapet rett til å kreve et ekspedisjonsgebyr på CZK 200 for å motta en utenlandsk betaling.

 1. Faktura; Mottak av betaling (forskudd)

For betalinger gjort direkte til sjåføren (med kredittkort eller kontanter), vil sjåføren utstede en kvittering på dagen for henting til kunden (vanligvis et forenklet skattedokument). For betalinger foretatt online via Selskapets hjemmeside vil Kunden få tilsendt en kvittering for den bestilte tjenesten. Den endelige skattefakturaen for nettinnskuddet utstedes av selskapet på forespørsel. Dersom Kunden betaler for en faktura (bankoverføring), utstedes fakturaen av Selskapet og prisen inkluderer mva. Hvis dokumentet er utstedt direkte av den kontraktsmessige sjåføren, kan skattedokumentet inkludere merverdiavgift eller ikke, avhengig av om sjåføren er registrert momsbetaler eller ikke. Alle oppgitte priser er endelige og inkluderer mva.

 1. Betalingsmåte for returreisen

Dersom en reservasjon inkluderer en tur-retur eller et større antall turer, kan Kunden betale totalbeløpet enten på én gang, eller betale for hver reise separat. Sjåføren vil utstede en kvittering/kupong til Kunden, med angivelse av nøyaktig betalt beløp. Dersom begge reisene er betalt, vil Kunden gi sjåføren returkvittering/kupong på returreisen.

 1. Forskuddsbetalinger

For bestillinger der et hentested er utenfor Praha, kan selskapet be om et depositum som skal betales for de valgte limousinene (f.eks. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), turer og bestillinger for større grupper minst 24 timer før den angitte hentetiden. I slike tilfeller vil Kundens selskap være pålagt å rapportere innskuddet og mulig betalingsmåte. Dersom det nødvendige depositumet ikke betales, har selskapet rett til å kansellere bestillingen uten refusjon.

 1. Endring av reservasjons- og kanselleringsbetingelser

10.1 Vanlig transport (overføringer) Hvis en kunde ønsker å endre eller kansellere sin reservasjon av en eller annen grunn, kan han gjøre det via selskapets nettside – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , via e-post eller telefon før avreise – minst to timer før hentetid. Hvis Kunden allerede har betalt for henting og kansellert turen i ønsket tid, vil Selskapet returnere pengene til ham eller tjenesten vil ikke bli fakturert. Dersom Kunden unnlater å kansellere tjenesten i tide, anses det forhåndsbetalte forskuddet eller beløpet for gjennomføring av transporten å være beløpet for den kontraktsmessige straffen som kompenserer Selskapet med skaden forårsaket av den sene kanselleringen.

10.2 Transport med hentepunkt utenfor Praha Endringer og kanselleringer av overføringer som har et utpekt hentested utenfor Praha er underlagt andre kanselleringsbetingelser. Avbestillinger må gjøres minst 24 timer før planlagt hentetid, ellers vil selskapet belaste et 100 % avbestillingsgebyr som en fast kompensasjon i form av en kontraktsmessig bot betalt av kunden. Grunnen til å bruke en 100 % kansellering (kontraktsbot) er å dekke alle kostnadene ved den bestilte og ikke-sendte transporten fra selskapet.

10.3 Limousiner Endringer og kansellering av limousiner (som Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) er underlagt andre kanselleringsbetingelser enn vanlige overføringer. Avbestillinger må gjøres minst 24 timer før planlagt hentetid, ellers vil selskapet belaste et 100 % avbestillingsgebyr. Grunnen til å bruke et 100 % avbestillingsgebyr er å dekke alle kostnadene ved den bestilte og ubetjente transporten av selskapet. I tilfelle flyet ditt er betydelig forsinket (mer enn 20 minutter), kan det hende at vi ikke kan tilby bestilte tjenester. Under slike omstendigheter prøver vi å finne den best mulige løsningen og vil tilby enten full refusjon eller et alternativ for å endre bestillingen for et senere tidspunkt, eller et alternativt kjøretøy. Disse situasjonene er helt utelukket fra vår kompensasjonsordning.

10.4 Utflukter, turer og andre tjenester Avbestillinger må gjøres minst to timer før planlagt reise, ellers vil selskapet belaste et 100 % avbestillingsgebyr (kontraktsmessig straff, som en fast kompensasjon for sen avbestilling). For større grupper eller reservasjoner hvor et depositum kreves, må avbestillinger gjøres minst 24 timer før oppstart, ellers vil selskapet belaste et 100 % avbestillingsgebyr som en fast kompensasjon i form av en kontraktsmessig bot betalt av kunden . Årsaken til 100 % avbestillingsgebyret er å dekke alle kostnadene ved den allerede bestilte og ikke-oppdragsfri tjenesten på vegne av Selskapet.

 1. Refusjoner

Dersom Kunden kansellerer en forhåndsbetalt nettjeneste og har krav på refusjon, vil pengene automatisk bli returnert til kortet (eller kontoen) som ble brukt til å betale bestillingen. Standard refusjonsperiode er 180 dager fra transaksjonsdatoen. Når kunden ber om refusjon etter 180 dager, kan det være ekstra gebyrer for å dekke en annen refusjonsmetode (f.eks. post-, bankoverførings- eller PayPal-gebyrer). Ellers må eventuelle refusjonskrav sendes innen 30 dager skriftlig eller via e-post, til adressen eller e-postadressen til selskapet. Ved utløpet av denne perioden har Kunden ikke lenger krav på refusjon (kompensasjon).

 1. Erstatning, maksimal kontraktsstraff

Erstatningskrav må fremsettes innen 30 dager skriftlig eller via e-post, til adressen eller e-postadressen til selskapet. Ved utløpet av denne perioden har kunden ikke lenger rett til å kreve erstatning eller noe relatert erstatningskrav, med hensyn til anvendelsen av den kontraktsmessige straffen. Enhver kundeklage vil imidlertid bli grundig undersøkt. Erstatning for skade/ulemper er begrenset til et maksimumsbeløp som tilsvarer transportprisen per reservasjon, men ikke over CZK 2 000 – en maksimal kontraktsmessig bot. Skader er helt unntatt i tilfeller hvor det av logistiske grunner leveres en erstatningsvogn av samme type eller samme vogn i annen farge og i situasjoner hvor skaden oppstår på grunn av hendelser som tjenesteyter ikke kan påvirke, for eksempel naturkatastrofer. Erstatningskrav i tilfelle flyet ditt blir betydelig forsinket (mer enn 20 minutter) er også fullstendig utelukket fra vår kompensasjonsordning.

 1. Klager og anvendelse av kontraktsstraff

13.1 Ved eventuelle problemer må kunden følge denne klagebehandlingsprosedyren. Dersom en Kunde ønsker å kreve erstatning, må han umiddelbart informere Selskapet om problemet. Dersom Kunden ikke finner sjåføren sin eller har andre problemer med en bestemt bestilt tjeneste, kontakter han Selskapet umiddelbart via telefon. Hvis problemet ikke løses umiddelbart eller i den grad det er nødvendig, vil Kunden kommunisere dette faktum til Selskapet via e-post eller skriftlig og vil gi detaljer om klagen. Klagen vil da bli undersøkt så snart som mulig, vanligvis innen noen få dager.

13.2 Alle nødvendige kontakter angående selskapet med det formål å sende inn en klage eller kreve en kontraktsmessig bot/kompensasjon skal finnes av kunden på bestillingen eller transportkontrakten, eller disse kontaktene vil bli funnet på et synlig sted i bilen, eller kontakten vil bli gitt av den respektive sjåføren av bilen som kunden transporteres til.

13.3 Ved brudd på Selskapets forpliktelser med hensyn til håndtering og lagring eller bruk av dets Personopplysninger, har Kunden rett til å klage på Selskapets opptreden i denne saken. Klagen vil bli sendt av kunden til adressen eller e-postadressen til selskapet, som vil undersøke kundens klage, undersøke og iverksette nødvendige tiltak både med hensyn til klageren og med hensyn til andre kunder.

 1. Kundens forpliktelser

14.1 Kunden er forpliktet til å opptre på transporttidspunktet i samsvar med sjåførens anvisninger og spesielt overholde sikkerhetsforskriftene for den gyldige vognen. Kunden erkjenner at han har blitt informert om alle forhold, inkludert sikkerhetsforskrifter, før transport. Kunden forplikter seg også til ikke å skade transportøren og transportkjøretøyet på noen måte, for å bevare dets renhet, ikke å skade eiendommen til andre transporterte personer og ikke på noen måte forårsake problemer under transporten. Ved brudd på disse forpliktelsene er Kunden klar over ansvaret for skaden forårsaket av Selskapet eller den bestilte Transportøren eller tredjeparter ved deres handlinger.

14.2 Kunden er også forpliktet til å gå ombord på kjøretøyet til avtalt ankomsttid, bortsett fra når han finner ut at han ikke kan gå ombord på det av gyldig grunn (angitt ovenfor).

 1. Gyldigheten av disse vilkårene og betingelsene

Disse vilkårene og betingelsene er gyldige på ubestemt tid fra og med 30. september 2017. Ved endringer i disse vilkårene, som er forbeholdt selskapet, anses kunden å være bundet av vilkårene i den versjonen som var gyldig på tidspunktet kontrakten ble underskrevet, eller den gyldige bestillingen ble sendt eller plassert .